Simple, digital, interactiu, píxels, bits.
Som un estudi creatiu de Barcelona especialitzat en la creació experiències digitals per a humans.