Els sis principis de Google per al disseny de gràfiques

  1. Sigues honest: la integritat i la precisió de les dades primer. No distorsionis o amaguis informació amb decisions de disseny. Emfasitza la claredat i la transparència.
  2. Ajuda els usuaris: proveeix de context i ajuda els usuaris a navegar per les dades. Crea mecanismes que primin l’exploració i la comparació.
  3. Encisa els usuaris: supera les expectatives. Poleix, sorprèn i innova. Crea experiències dinàmiques, ràpides i enginyoses.
  4. Sigues clar: redueix la càrrega cognitiva i concentrat en allò important. Cada acció, color i element visual ha d’ajudar a la comprensió de les dades.
  5. Comprèn l’escala: fes que el sistema s’adapti a tots els contextos. Respecta les necessitats de profunditat, complexitat i modalitat de la usuària.
  6. Proveeix d’estructura: utilitza atributs visuals per transmetre jerarquia, donar estructura i millorar la consistència. Les experiències han de ser intuïtives i fàcils d’utilitzar.

Font: Six Principles for Designing Any Chart – Google Design – Medium