L’Agència Catalana de Patrimoni Cultural ha creat la marca Àuria, que realitza programes i atorga premis de cultura enfocats a la gent jove.

Mortensen ha estat l’encarregat de dissenyar la seva identitat corporativa, tant de la marca principal com la de les diferents disciplines artístiques que engloba: escultura, fotografia, pintura…

  • disseny
2023

L’isotip d’Àuria s’ha creat a partir de formes bàsiques com el quadrat i la rodona, amb un disseny que juga amb la proporció àuria, aplicada també al seu imagotip.

La paleta de colors escollida tant per la marca principal com per cadascuna de les disciplines remet a l’esperit artístic i juvenil d’Àuria: colors vius que funcionen sempre amb una combinació de dues tonalitats. A més, s’ha creat un patró d’identitat que permetrà seguir ampliant de manera coherent el ventall de disciplines o submarques a mida que es vagin incorporant al projecte, ja que Àuria pretén ser una marca viva i dinàmica.

Seguint la mateixa línia de la marca paraigua Àuria, s’ha dissenyat la imatge visual de les diferents submarques o disciplines artístiques que formen part del projecte. Es tracta d’adaptacions específiques de l’isotip principal, combinant les mateixes formes geomètriques per obtenir figures complementàries. Aquestes submarques (com escultura, pintura, patrimoni…) s’han dissenyat de manera que, tot i que cadascuna té una identitat pròpia, a la vegada poden ser identificables com a part d’un conjunt, mantenint la coherència gràfica.

Es presenten també propostes visuals i partons dinàmics creats a partir dels diferents isotips, dissenyats per la seva possible aplicació a les xarxes socials o en material gràfic de la marca.

Tipografies i colors