Arne Thing Mortensen: percepció, llenguatge i simplicitat

Foto: Poul Erik Nikander Frandsen

A Mortensen ens dediquem a la comunicació i al llenguatge en el sentit més ampli dels termes. Els llenguatges textual, audiovisual i gestual formen part de la comunicació inter-personal i de la comunicació persona-ordinador. També ens agrada la filosofia, arribar a conèixer el perquè de les coses. És en aquest sentit que l’obra del filòsof danès Arne Thing Mortensen té una influència cabdal en la filosofia de Mortensen.

El seu text “Some Problems in Describing Complex Actions” (1986) ens va inspirar per buscar la simplicitat a l’hora de crear experiències en entorns digitals: una interacció persona-ordinador si és massa complexa no funciona. Ens agrada allò simple, directe i essencial. Aquesta és la tesi darrera l’influent text d’Arne Thing Mortensen.

L’altre text fundacional de Mortensen —nostre i del professor Mortensen— és el seu assaig de l’any 1972 sobre percepció i llenguatges “Perception Og Sprog. Et Filosofisk Essay”. Un text profund sobre com percebem la realitat a través dels diferents llenguatges i com la utilització dels llenguatges crea la realitat.

A Mortensen creem realitats digitals amb llenguatges interactius basades en la simplicitat. Compartim la nostra filosofia amb el professor Arne Thing Mortensen i des del 2008 també el nom, en el seu honor.