Richard Mortensen:
El mètode Linien™ de disseny d’experiències

Richard Mortensen

Richard Mortensen (Copenhaguen, 1910 – Ejby, Dinamarca, 1993) va ser un dels pioners de l’art abstracte a Dinamarca. A princips dels anys 1930 viatjà a Berlin on s’interessà per Kandinsky i Joan Miró, les influències dels quals el portarien als moviments Bauhaus, constructivista i surrealista.

La pintura espontània de Mortensen, a mig camí entre l’abstracció i la figuració, evolucionarà amb el pas del temps a construccions més racionals, riguroses i geomètriques. L’artista combina la seva obra pictòrica amb una obra gràfica important que el porta a fundar un dels referents del disseny modern: la revista “Linien” (la línia).

El nom del nostre estudi, Mortensen, és el nostre petit homenatge al mestre. El nostre procés creatiu a l’hora de crear una experiència digital comença amb l’abstracció conceptual, que pot eventualment arribar al surrealisme. A partir d’aquí, i en un procés de desenvolupament en espiral, fem aproximacions successives cada cop més racionals, rigoroses i geomètriques al disseny final. És el que a Mortensen anomenem mètode Linien™ de disseny d’experiències digitals.